Baggusevents header1juni

BAGGUS PROVNINGAR EVENT GAMLA STAN STOCKHOLM

Villkor för bokning o avbokning och deltagande

event stockholm


Viktig
Information:

Min.ålder för att bevista event beställada av oss är 20 år om annat inte är angivet.

Barn under 20 år måste vara i sällskap av vuxen deltagare på upplevelsen.
Undvik parfymer och andra starka dofter.

Varaktighet: Ca 1,5 - 2 timmar.

Antal deltagare: Upplevelsen gäller för deltagandet i grupper om 10-30 personer

Tillgänglighet: Från augusti till juni månad vanligen. Boka i god tid.


BOKNING AV EVENT

  • Bekräfta gjord bokning några dagar innan.
  • Ombokning: Möjlig senast sju dagar innan bekräftad provning.
    Vid sjukdom eller andra förhinder går det därefter bra att överlämna platsen till annan deltagare.
    Ingen återbetalning av pengar om någon hoppar av gruppbokning

    Företag: T.o.m. dagen innan provning är justering av antal deltagare möjlig.
    Avbokning/Justering/Förändring samma dag - full debitering.

Reklamation och ansvar:

Meddela oss om ni är allergisk mot några matvaror. Eventen sker på egen risk.
All sabrering sker på egen risk i alla delar av eventet.

BaggusEvents presenterar, förmedlar upplevelser. Vissa av upplevelserna genomförs av utvalda arrangörer som genom avtal ska utföra och uppfylla de kvalitetskrav som BaggusEvents ställer. Med detta avses att vi ansvarar på sätt som anges i dessa Allmänna villkor gentemot Köpare och Slutkund. Oavsett vem som bär det eventuella ansvaret för det klagomål som Köparen /Slutkunden vill göra kan reklamationen skickas till Baggusevents. Dock rekommenderar vi att Slutkunden även tar upp sina synpunkter med Arrangören redan vid arrangemanget. BaggusEvents ger svar till den som reklamerar inom en vecka från det att klagomålet är tillhanda. Vid reklamationer gentemot BaggusEvents avseende fel, brist eller försening gäller konsumentköplagens regler och vi gottgör i bästa möjliga mån den reklamerande parten.

/BaggusEvents/Stockholm 01-01-2022

Baggusevents header bottom provningar

Skriv ut E-post

Webbproduktion